Phương thức thanh toán

I. Các hình thức thanh toán

Tại baloinhinh.com, việc quý khách hàng mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery), chuyển khoản thanh toán, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (Visa/ Mastercard) hoặc thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

II. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, baloinhinh.com sẽ xác nhận với quý khách qua điện thoại hoặc email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

2. Thanh toán bằng thẻ ATM

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thẻ ATM trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, baloinhinh.com sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, baloinhinh.com sẽ liên lạc với quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, baloinhinh.com sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.